เลือกหน้า

หนังสือราชการ

ล่าสุด

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 2 (การย้ายกรณีปกติ)

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ ว2523-แจ้งยืนย้ายครู ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่...


การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ครั้งที่ 9/2567 วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 โดยมี นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในการประชุม และมี นายชาญชิต  ทัพหมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อนุกรรมการและเลขานุการ  ทำหน้าที่ นำเสนอวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ล่าสุด

รายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567

การย้ายกรณีปกติ...

กิจกรรมกลุ่มบริหารงานบุคคล

ล่าสุด

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ล่าสุด

รายละเอียดตัวชี้วัด และคะแนนการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567

การย้ายกรณีปกติ...