เลือกหน้า

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ...

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

ทั้งหมด

ล่าสุด

จดหมายข่าว ฉบับที่ 20/2567 นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มอำนวยการ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา