ข่าวประชาสัมพันธ์

Weblink

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...